Bujny rozwój kosmetyki

Bujny rozwój kosmetyki od czasów najdawniejszych na całym świecie osiągnął swój szczyt w starożytności, który opadł znacznie w średniowieczu. Okres ascezy, umartwiania nie sprzyjał pielęgnowaniu urody. Jedynie w Hiszpanii i Afryce, gdzie nawet w średniowieczu dbano o kulturę ciała, rozwinęła się jedna z gałęzi kosmetyki – chemia kosmetyczna. W Italii kwitł handel olejkami eterycznymi i barwnikami do włosów (Filo d’Oro), które prawie nie ustępowały współczesnym. Kosmetyka włoska wywierała ogromny wpływ na kosmetykę polską, m.in. dzięki królowej Bonie, która rozpowszechniła wiele przepisów kosmetycznych na terenie Polski.

W wieku XVII-XIX nastąpił we Francji ogromny rozwój kosmetyki zdobniczej (kalotechniki), przeniesiony również na dwór polski przez królową Marię Ludwikę Gonzagę i Marysieńkę Sobieską (DArquien). Za czasów Ludwików, głównie Ludwika XVI, przy całkowitym braku higieny eleganckie damy dworu używały plasterków piękności (tzw. muszek), które prawdopodobnie często służyły do zatuszowania ropnych krost. Rozpowszechniło się używanie tzw. blanche’u i różu, które – dzięki zawartości np. tlenku bizmutu, cynobru lub siarczku rtęci – wywierały szkodliwe działanie nie tylko na skórę, ale na cały organizm. Zdawano sobie z tego sprawę już w końcu XVIII w., o czym dowiadujemy się z ówczesnych książek i wydawnictw zarówno francuskich, jak i polskich. W Austrii zaczęto zwalczać szkodliwe kosmetyki służące do makijażu. Cesarzowa Maria Teresa zakazała używania szminek, a cesarz Józef ‚ II w 1787 r. wydał zakaz sprzedaży i importu z Francji białej szminki (blanche) jako szkodliwej dla zdrowia, zaś cło na róż polecił podnieść o 60%. W roku 1799 parlament angielski zakazał używania szminek i zamiast nich polecił stosowanie środków higienicznych. Odkryty został na nowo związek między pięknem a racjonalnym pielęgnowaniem ciała za pomocą środków higienicznych, zapomnianych przez stulecia. Wówczas właśnie (XIX w.) rozwinął się przemysł mydlarski w Anglii. W roku 1850 wyprodukowano tam 204 410 826 funtów mydła.

W naszym kraju jeszcze w XVI w. mydło było wielką rzadkością, w herbarzach można znaleźć kilka przepisów na jego wytwarzanie. Wydaje się, że zamożniejsi sprowadzali wówczas mydła z zagranicy, głównie z Włoch. Najbardziej znane było mydło weneckie. W drugiej połowie XVIII w. widzimy znów wanny w domach prywatnych, a w końcu XIX w. sztuka kosmetyczna opiera się już na racjonalnej higienie, występuje nawrót do kosmetyki leczniczej i zapobiegawczej, trwający do chwili obecnej przy jednoczesnym rozwoju środków upiększających i tuszujących wady skóry, włosów i paznokci.