Dążenie do urody i młodości w przebiegu dziejów ludzkości

Piękność jest marzeniem każdej kobiety, jak siła pragnieniem każdego mężczyzny. Kobieta zaczęła zwracać uwagę na swój wygląd zewnętrzny od czasu, kiedy po raz pierwszy ujrzała swe odbicie w przezroczystej wodzie rzek i jezior, kiedy zauważyła zarówno wady, jak i zalety swej urody i wówczas mogła jedne tuszować, a drugie uwypuklać. A więc kosmetyka istnieje tak długo, jak długo człowiek żyje na Ziemi.