Nagromadzenie ciał czynnych w poszczególnych częściach roślin

Nagromadzenie ciał czynnych w poszczególnych częściach roślin jest różne i ulega stale wahaniom w zależności od takich czynników, jak stadium rozwoju rośliny, pora zbioru, przebieg pogody itp.Ciała czynne występują w roślinach nie pojedynczo, lecz w większych grupach, np. liście bielunia, lulka czarnego, pokrzyku zawierają po kilka alkaloidów.

Związkom podstawowym mogą towarzyszyć dodatkowe, jak kwasy organiczne, cukry, żywica, barwniki, które niejednokrotnie wzmagają działanie pierwszych. Naukowcy od dawna pracowali nad tym, aby wydzielić ciała czynne z roślin, co w rezultacie zostało uwieńczone pomyślnym wynikiem. Niektóre z tych składników zostały wyodrębnione, zbadane, należy jednak stwierdzić, że na tym polu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Obecnie jeszcze wśród surowców uznanych nawet przez lecznictwo spotykamy takie, jak: kwiat lipy, bzu czarnego, których skład chemiczny nie jest jeszcze całkowicie poznany i zbadany. Ile jeszcze cennych surowców leczniczych kryje w sobie bogaty świat roślinny, to dopiero wykaże postępująca stale nauka.